Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BocianMarket.pl prowadzonego przez Brzeczka Piotr Bejnar-Bejnarowicz Dominik Bejzemski Piotr Kwiatkowski s.c., ul. Lwowska 17, 00-660 Warszawa, NIP 701-091-32-14 REGON 382817682

 

I. Informacje ogólne

 

Regulamin sklepu internetowego "BocianMarket.pl", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "BocianMarket.pl", prowadzącym działalność przy ul. Lwowskiej 17, 00-660 Warszawa.

 

II. Słowniczek

 

1. Sprzedawca

Sprzedawcą jest firma: "Brzeczka Piotr Bejnar-Bejnarowicz Dominik Bejzemski Piotr Kwiatkowski s.c." spółka cywilna z siedzibą przy Ul. Lwowskiej 17, 00-660 Warszawa, NIP 701-091-32-14,  REGON 382817682, Tel. +48 784 29 92 22. Adres elektroniczny: www.bocianmarket.pl Adres mailowy: bocianmarket@gmail.com

 

2. Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

3. Strona Internetowa

Strona internetowa www.bocianmarket.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

 

4. Sklep Internetowy

Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę w Warszawie, ul. Lwowska 17, 00-660, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

 

5. Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

 

6. Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

 

7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

III. Warunki Składania Zamówień

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.

 

2. Wymagania sprzętowe:

do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien: korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek i stylów CSS.

 

3. Rejestracja Klienta

Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności bocianmarket.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia.

 

4. Złożenie zamówienia

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia umieszczona jest w zakładce "Pomoc".

 

5. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.

 

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji/zaksięgowania, uznania środków na rachunku sklepu etc.

 

8. Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholu w ramach Sklepu Internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar.

 

9. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej, podczas zakładania konta Klient składa oświadczenie, iż ma ukończone 18 lat oraz potwierdza zapoznanie się i akceptuje warunki Regulaminu sklepu internetowego bocianmarket.pl, w tym Polityki Prywatności, celem umożliwienia składania zamówień.

 

10. Zamówione produkty są realizowane od 27 marca 2021r.

 

IV. Warunki sprzedaży i dostawy

 

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

 

2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

 

3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

 

4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu, anulowania produktu z Zamówienia lub anulowania całego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie rozliczone w bonach na poczet zakupów dokonywanych w przyszłości.

 

5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 

6. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego towaru należy podać jako wielokrotność wagi podanej w nazwie towaru, np. Szynka 300g = 3 x "Szynka 100g". Sprzedawca zastrzega sobie prawo do różnic wagi w towarach rozważanych wynoszących +/- 10% wagi zamówionego Towaru. Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 400g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 800g Towaru).

 

Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar znajdują się w szczegółowym opisie Towarów (klikając na zdjęcie Towaru, jego nazwę lub skrócony opis).

 

7. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych torbach.

 

8. Zamówienia mogą być dostarczane w termoizolacyjnych torbach, torbach papierowych, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.

 

9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę. Zamówione Towary są starannie pakowane w termoizolacyjne torby, torby papierowe, kartony, torby foliowe lub plastikowe skrzynie.

 

10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

 

11. Dostawa Towarów jest realizowana w granicach określonych w zakładce "Gdzie dowozimy?", znajdującej się na Stronie Internetowej.

 

12. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce "Koszt dostawy"

 

13. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim.

 

14. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem, lub wysłana drogą mailową w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

 

15. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.bocianmarket.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) przy odbiorze (tylko na terenie Warszawy)

Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych.

Kartą płatniczą - możliwa jest płatność u klienta kartą płatniczą/ kredytową Eurocard, Mastercard, Visa, Visa Elektron. Istnieje możliwość łączenia wyżej opisanych form płatności.

Bonami towarowymi Bocianek wydawanymi i przechowywanymi w systemie przez bocianmarket.pl . Przy płatności bonami towarowymi i kuponami nie wydajemy reszty.

b) z góry

Płatność on-line - transakcje on-line (karty i przelewy)

 

16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

17. Zamówienia złożone po godzinie 21 będą realizowane dnia następnego. Zamówienia złożone po godzinie 21 w sobotę, lub złożone w niedzielę będą realizowane w poniedziałek.

 

V. Reklamacje i zwroty

 

1. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie Internetowym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

 

2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności Kuriera-sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do Kuriera-sprzedawcy dostarczającego przesyłkę. Kurier-sprzedawca ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z operatorem telefonicznie, lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

3. Klient może od umowy sprzedaży na odległość odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, nabiał, produkty spożywcze, itp.), dostarczanej prasy.

 

6. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;

w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta;

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7. Kontakt reklamacyjny:

-tel. +48 784 29 92 22

-adres mailowy: bocianmarket@gmail.com

  

VI. Rękojmia i Gwarancja

 

1. Sprzedawca dostarcza Towary bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

 

3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać bezpośrednio w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Lwowska 17, 00-660 Warszawa lub przesłać na adres mailowy bocianmarket@gmail.com, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

 

5. Okres Rękojmi wynosi 24 miesiące.

 

6. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

 

7. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres podany w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

 

8. Towar dostarczany Sprzedawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

 

VII. Polityka Cookies

 

Preferencje Klientów sklepu internetowego podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Polityką cookies.

 

VIII. Zabezpieczenia

 

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa,  zabezpieczające ochronę wszelkich informacji ujawnionych przez Klientów z uwzględnieniem norma ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

 

2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów posiada ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego BocianMarket.pl oraz Brzeczka Piotr Bejnar-Bejnarowicz Dominik Bejzemski Piotr Kwiatkowski s.c. z siedzibą w Warszawie prowadzącej stronę internetową bocianmarket.pl

 

3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych.

 

4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy Sklepu internetowego BocianMarket.pl z siedzibą w Warszawie oraz prowadzącej stronę internetową bocianmarket.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia.

 

IX. Obsługa płatności online

 

1. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

 

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

3. Obsługiwane typy kart płatniczych to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

X. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem +48 784 29 92 22 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail na adres bocianmarket@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Płatności
Sklep internetowy Shoper Premium